Nasza misja i cele

Pomagamy niepełnosprawnym dzieciom pokonywać ich ograniczenia.
Wierzymy, że dla nich warto się starać.

  • Niesienie pomocy dzieciom z cukrzycą typu 1.
  • Rozwój prowadzonych przez Fundację placówek oświatowo-terapeutycznych.
  • Popularyzacja w społeczeństwie rzetelnej wiedzy na temat cukrzycy typu.
  • Działanie na rzecz integracji społecznej i walka ze stereotypami dotyczącymi dzieci dotkniętych cukrzycą typu 1.
  • Udzielanie pomocy dzieciom i ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Bo tak naprawdę każdy z nas ma zbyt WIELKIE SERCE, by się nim nie dzielić!!