Zasady rekrutacji

Pierwszeństwo mają dzieci chore na cukrzycę typu 1. W drugiej kolejności przyjmowane są dzieci z innymi niepełnosprawnościami oraz zdrowe.