Założenia programowe

Treść zakładki pojawi się niebawem.

Nasze przedszkole realizuje zadania wynikające z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego (Dz. U. nr 2 z 17 stycznia 2000 r. poz.18). Przedszkole będzie miało profil matematyczny, gdyż w przeważającej części będą u nas dzieci z cukrzycą typu 1, a cukrzyca to ciągłe przeliczenia wymienników jedzeniowych na dawki insuliny , korekty glikemii mierzenie poziomu cukru we krwi. Ponadto dzieci uczące się matematyki już we wczesnych latach życia dużo lepiej radzą sobie z tym przedmiotem w szkole. Matematyka podobnie jak języki obce jest dla dziecka łatwo przyswajalna. Wspierać będziemy się m.in. materiałem dydaktycznym zawartym w publikacji prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”. Wybierając programy pracy dydaktyczno-wychowawczej dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, braliśmy pod uwagę to, że każde z nich jest inne. Dlatego spośród programów wybraliśmy te, które mają na celu indywidualne podejście nauczyciela do każdego dziecka. Dzięki nim nasi wychowankowie zdobędą nowe umiejętności, wiedzę, poszerzą własne zainteresowania, które zapewnią realizację zawartych w nich treści w możliwie atrakcyjny dla nich sposób.

  • Wesołe przedszkole i przyjaciele, wyd. WSiP ; Małgorzaty Walczak-Sarao i Danuty Kręcisz,
  • Od przedszkolaka do pierwszaka, wyd. WSiP; Iwony Brody,
  • Programy autorskie,

Jesteśmy przedszkolem matematyczno – sportowym, dlatego jednym z naszych głównych założeń w pracy z dzieckiem jest jego uwrażliwienie na zdrowy tryb życia poprzez stymulowanie naturalnej potrzeby ruchu i sprawności fizycznej. Aktywność fizyczna dzieci w wieku przedszkolnym jest jedną z podstawowych aktywności, dzięki której za pomocą różnorodnych form mogą one wyrażać własne emocje oraz rozwijać sprawność ruchową, motorykę, mobilność i sprawność manualną. Ponadto ruch i wysiłek fizyczny są czynnikami które znacznie wpływają na obniżenie poziomu cukru we krwi i przyczyniają się do zmniejszenia dawek insuliny. Mamy bardzo dobre warunki ku temu , gdyż do przedszkola przynależy wielki ogród o powierzchni ponad 4000 m2 poprzez stworzenie warunków do codziennego, systematycznego kontaktu z językiem obcym, dzieci w naturalny sposób, poprzez gry, zabawy i ćwiczenia uczą się rozumieć kontekst językowy, poznają wyrazy i zwroty, uczą się porozumiewać w języku angielskiego.