Zajęcia


Zajęcia dla dzieci prowadzone są przez doświadczoną kadrę, specjalistów w poszczególnych dziedzinach. Wszystkim dzieciom proponujemy pakiet zajęć podstawowych:

 • Język angielski metodą Early Partial Immersion
 • Zajęcia sportowe
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia muzyczne
 • Warsztaty rozwijające umiejętności społeczne „Ja-Ty-My”
 • Spotkania ze sztuką (koncerty muzyczne, teatrzyki, wyjazdy do muzeów, galerii,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi, imprezy plenerowe)
 • Dodatkowo oferujemy pakiet zajęć fakultatywnych:
 • Warsztaty plastyczne
 • Zajęcia naukowe
 • Warsztaty taneczne
 • Grupa teatralna „Mała scena”
 • Mały klub szachowy
 • Gry matematyczne
 • Zajęcia z psychologiem (m.in. bajkoterapia)

Zajęcia dla szczególnie zainteresowanych (dodatkowo płatne):

 • Robotyka, czyli spotkanie z cybernetyką
 • Klub Małego Piłkarza
 • Formacja taneczna
 • Warsztaty aktorskie
 • Wyginam śmiało ciało – gimnastyka korekcyjna
 • Studio piosenki
 • Język hiszpański

Raz w roku organizujemy międzyprzedszkolne imprezy: Olimpiadę Sportową oraz Wielki Turniej Szachowy, gdzie ważniejsza od sportowej rywalizacji jest współpraca, dobra zabawa i samo uczestnictwo w zawodach. Dzieci mogą wykazać się umiejętnościami nabytymi w przedszkolu, a rodzice kibicować i gratulować swoim pociechom. Raz w miesiącu organizujemy imprezy okolicznościowe i pikniki w ogrodzie wraz z udziałem dzieci spoza naszego przedszkola.