Misja

Naszą misją jest:

  • pomoc rodzinom, którzy mają dziecko chore na cukrzycę typu 1
  • edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie choroby cukrzycowej.
  • integracja dzieci z chorobą z dziećmi zdrowymi oraz stworzenie grupy wsparcia dla dzieci i rodzin,
  • szerzenie wiedzy na temat cukrzycy typu 1 wśród społeczeństwa